երկրաւոր

երկրաւոր

Dasnabedian 1995: 431

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,34 12,4 14,1 21,12 24,5 Acrostiche 3,1
terrestre, être terrestre

freq: 6


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԵՐԿՐԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0701 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. ἑπίγειος, γεϊνός, γεώδης terrenus, terrestris κοσμικός mundanus Երկրային. երկրական. հողեղէն. աշխարհային. աշխարհական. որ է յերկրի կամ յերկրէ, կամ կապեալ ընդ երկիր. ... *Զերկրաւոր ասացի ձեզ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0262 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. οἱκουμενικός totius mundi, orbis Տիեզերական. եւ համաշխարհական. որ ինչ հայի առ համօրէն աշխարհ. որպէս եւ առ աշխարհ կամ ազգ մի ողջոյն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏԻՃԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0319 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ԱՍՏԻՃԱՆ կամ ԱՇՏԻՃԱն (ʼի ձայնէս ճան՛ իբր արմատ բառիս սանդուղք, եւ աշտ, ոստ. թ. իւսթ իբր բարձր. ʼի վեր.) ἁναβαθμός, βαθμός, κλίμαξ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԿՐԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0701 Chronological Sequence: Unknown date չ. Հողեղէն կամ երկրաւոր լինել. զգենուլ զմարմին երկրաւոր. *Յիսուս երկնայինն երկրացաւ. Եղիշ. ի չարչարանս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍՏՈՐԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 2 0749 Chronological Sequence: Unknown date, 7c ա. κατώτερος inferior. Ստորնային. ստորին. ներքին. երկրաւոր. *Քեւ ցնծան ըստորայինքս ամենայն: Հաճեցար ի ստորայնոցս առնուլ երկրպագութիւն. Շար.: Մաշտ.: *Զապաւառ երկրաւոր ցանկութեանց, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԹՈՌ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. δίφρος, καθέδρα, θρόνος sedes sella solium thronus Նստարան, յոր լինի հանգչել՝ դնելով զոտս ʼի պատուանդան նորին կամ ʼի գետին. ... *Հեղի քահանայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՀ — (ի, իւ, ից, իւք.) NBH 1 0028 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c գ. φόβος timor, metus Երկիւղ՝ մանաւանդ սաստիկ. սոսկումն. սարսումն. վախ. ... *Յահէ նորա խռովեցան: Ահիւ եւ խնդութեամբ բազմաւ: Անկաւ ահ ʼի վերայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԳՈՎ — ( ) NBH 1 0128 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. ԱՆԳՈՎ եւ ԱՆԳՈՎԵԼԻ. որ եւ ԱՊԱԳՈՎ. Ոչ գովելի. պարսաւելի. *Յանդուգն եւ անգով են առ ʼի վնաս խորհուրդք, թէպէտեւ արդարք իցեն. Փիլ. նխ. ՟ա.: *Անգովելի առնէ զարդարն երկրաւոր իրքս, եւ յանդուգն. Լծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԳՈՎԵԼԻ — ( ) NBH 1 0128 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. ԱՆԳՈՎ եւ ԱՆԳՈՎԵԼԻ. որ եւ ԱՊԱԳՈՎ. Ոչ գովելի. պարսաւելի. *Յանդուգն եւ անգով են առ ʼի վնաս խորհուրդք, թէպէտեւ արդարք իցեն. Փիլ. նխ. ՟ա.: *Անգովելի առնէ զարդարն երկրաւոր իրքս, եւ յանդուգն. Լծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՏԱՐՐ — (ի, ից.) NBH 1 0244 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ἅνυλιος expersmateriae, incorporeus, ἁσύνθετος compositine carens Ոյր չիք տարր կամ նիւթ երկրաւոր. աննիւթ. անմարմին. պարզ. ոչ բաղադրեալ. *Տարածեալ ʼի տարերս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0249 Chronological Sequence: Unknown date, 10c Նոյն ընդ վերնոյն. (=ԱՆՑԱՆԿԱԿԱՆ) *Իբրեւ մեռեալ է մազ՝ անկենդան, անանկութիւն, անհպարտ. Նար. երգ.: գ. ԱՆՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ (2 1044) գ. Չցանելն. պակասութիւն ցանկութեան. *Օինակն այս է վարուց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.